NEPTÚN 02

NEPTÚN 02

Regular price $ 25

The second issue from the brilliant bilingual art/design journal from Iceland.

--

Neptún is a new Iceland-based print journal whose content is primarily design, architecture and the visual arts. The Icelandic arts scene is the journal’s main focus, but artists from anywhere in the world are featured in Neptún. The journal’s editorial objectives are to investigate and promote a broad spectrum of creative work, and in the process exhibit the latest visual trends and fashions in the visual arts.

Neptún er nýtt íslenskt tímarit á prenti sem fjallar um myndlist, hönnun og arkitektúr. Íslensk grasrót verður þar í forgrunni ásamt áhugaverðum einstaklingum hvaðanæva úr heiminum. Markmið blaðsins er að kanna og kynna fjölbreytta flóru skapandi starfs á öllum stigum. Tímaritið mun leggja áherslu á að endurspegla tíðarandann og vekja ímyndunaraflið með sjónrænum hætti.

Neptún fills a vital and unprecedented role in the Icelandic print scene: that of a canvas and platform for creative young people in Iceland.

Neptún er þarft málgagn sem ekki á sér hliðstæðu á Íslandi. Tímaritið er vettvangur fyrir ungt og skapandi fólk, bæði til að kynna eigin hugmyndir og uppgötva annarra. 

Neptún is the brainchild of precisely such individuals; they are all recent graduates of art schools, with degrees in product design, architecture and the visual arts. 

Á bak við Neptún standa ungir listmenntaðir einstaklingar, sem ýmist hafa lokið námi í vöruhönnun, arkitektúr eða myndlist.  

The journal is fully bilingual, with all text in both English and Icelandic, and intended for artistically-oriented people aged 20-40, professionals and amateurs alike. 

Textar tímaritsins verða bæði á ensku og íslensku. Markhópurinn er fólk á aldrinum 20-40 ára, ýmist fag- eða áhugafólk á sviði hönnunar, lista og menningar.

Neptún is published annually, with the first issue released winter 2013.

Neptún verður gefið út ársfjórðungslega og er fyrsta tölublaðið væntanlegt veturinn 2013.